Privacybeleid

We gebruiken uw persoonlijke informatie om contact met u te onderhouden :

 • Om u via e-mail de nieuwsbrieven te sturen als u zich daarop hebt geabonneerd;
 • Om u op de hoogte te houden van de gratis Keyboost-test als u die aangevraagd hebt;
 • Om u een analyse van uw website inclusief offerte te sturen als u daarom vraagt via e-mail, tijdens een chatsessie of telefonisch;
 • Om, als u klant wordt:
  • Wekelijkse rapporteringen en maandelijkse herinneringen te sturen in verband met uw Keyboost-account;
  • Op regelmatige tijdstippen een evaluatie van uw Keyboost-account te sturen;
  • Facturen, herinneringen en aanmaningen te sturen;
  • Belangrijke updates en/of aanpassingen in de dienstverlening te melden als die betrekking hebben op de services die u afneemt bij ons.

Onze medewerkers zijn betrouwbaar en contractueel gebonden aan de geheimhoudingsplicht. De werknemers van iPower die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens voor legitieme doeleinden zijn de enigen die toegang hebben tot deze informatie. Personeelsleden mogen in geen geval deze gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan door ons gespecificeerd. Bovendien zijn onze systemen voor informatiebeheer op zulke manier geconfigureerd dat medewerkers geen toegang hebben tot informatie waarvoor zij niet gemachtigd zijn.

Behalve in verband met de registratie van domeinnamen of als wij daar wettelijk toe worden verplicht, voor boekhoudkundige operaties, bij incassogevallen in bij juridische procedures, delen wij uw persoonlijke gegevens nooit met derden, noch voor commerciële, noch voor andere doeleinden. Daarbij respecteren wij de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002. We hebben ook alle nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de GDPR-compliance, zoals opgelegd door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Testimonials: bij het geven van een testimonial of recensie via e-mail, op onze Facebook-, Google+- en LinkedIn-pagina’s of via een ander kanaal, geeft u hierbij impliciet de toestemming om deze ook op onze website te zetten, in het formaat zoals die testimonials of recensies daar aangeboden worden. Als u daar achteraf op terugkomt, volstaat het een eenvoudig verzoek tot ons te richten via e-mail, waarna we de desbetreffende testimonial of recensie zullen verwijderen.

U kunt uw persoonlijke gegevens raadplegen en aanpassen als u inlogt op een van onze websites. De toegang tot uw persoonlijke gegevens om verbeteringen aan te brengen of gegevens te verwijderen is gratis. Eventuele updates en/of veranderingen kunt u ook doorgeven via e-mail of schriftelijk, zodat wij de aanpassingen voor u kunnen doen. U kunt ook een eenvoudig verzoek tot ons richten, via e-mail of schriftelijk, om uw gegevens helemaal te verwijderen uit onze database. Na onderzoek of dat mogelijk is (geen openstaande facturen, geen lopende contracten over langere termijn, enz.) zullen wij uw gegevens verwijderen en u dat via e-mail of schriftelijk bevestigen.

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vraagt u aan bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.

Beleid inzake cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn informatiepakketjes die webservers naar webbrowsers sturen en die deze laatste opslaan op de computer, de tablet, de smartphone of welk ander toestel dan ook van u, de gebruiker. De browser stuurt vervolgens die informatie terug naar de server telkens als de browser een pagina opvraagt van de server. Dit stelt de webserver in staat om webbrowsers te identificeren en te volgen.
Er zijn twee belangrijke soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies verdwijnen van uw computer wanneer u uw browser afsluit, permanente cookies blijven op uw computer tot u die handmatig of via speciale software verwijdert of tot ze hun vervaldatum bereiken.

COOKIES OP ONZE WEBSITE:

We gebruiken de volgende cookies op onze websites, voor de volgende doeleinden:

Technische cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van de website.

Cookienaam Duur Omschrijving
WordPress_sec_* 15 dagen Bescherming tegen hacking en opslag accountdetails.
wp-settings 1 jaar Algemene weergave interface. 
PHPSessionID Tot einde browsersessie Algemene phpcookie voor overdacht data tussen pagina’s.
.AspNetCore.Antiforgery Tot einde browsersessie Deze cookie maakt deel uit van een beveiligingssysteem dat noodzakelijk is bij gebruik van op cookies gebaseerde authenticatie.
.AspNetCore.Session Tot einde browsersessie Algemene Asp.NET cookie voor overdacht data tussen pagina’s.

Analytische cookies

Deze worden gebruikt voor het analyseren van het gebruikersgedrag op de website.

Cookienaam Duur Omschrijving
_fbp  3 maanden Facebookpixelcookie. Noodzakelijk om gebruikers te identificeren. 
_ga  2 jaar Noodzakelijk om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 
__atuvc  1 maand AddThis cookie. Biedt de mogelijkheid om pagina’s te delen op social media. 
_gid  1 dag Wordt gebruikt om pageviews te tellen en bij te houden. 

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren uw gebruikerservaring van de Keyboost-website.  

Cookienaam Duur Omschrijving
Mp_*_mixpanel  1 dag Deze cookie wordt gebruikt om de prestaties van de site en gebruikspatronen te meten. 
Cookie_ResellerID  1 maand Wordt gebruikt om de identificatie van uw reselleraccount bij te houden (indien van toepassing).

KUNT U COOKIES WEIGEREN?

De meeste browsers maken het voor u mogelijk om cookies te weigeren of toe te staan. Het blokkeren van cookies heeft in veel gevallen een negatieve invloed op de bruikbaarheid van bepaalde functionaliteiten op de bezochte websites. Informatie over hoe uw browser omgaat met cookies vindt u in de instellingen ervan. Daar kunt u ook de keuze maken om cookies te weigeren of toe te staan en om via het onderdeel ‘Browsergeschiedenis’ bepaalde of alle cookies op uw computer te verwijderen.